رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

قوانین و مقررات

قوانین اخذ دروس در تابستان در دانشکده علوم انسانی

انتخاب دروس در ترم‌های تابستان دارای قوانین خاصی می‌باشد که برخی از آن‌ها در ذیل آمده است و بسته به شرایط، ممکن است دانشکده قوانین دیگری به آن‌ها اضافه نماید. بدیهی است که دانشجو موظف است با رعایت همه این قوانین انتخاب درس نماید.

       ۱-  دانشکده هیچ تعهدی در قبال ارائه درس در تابستان ندارد.

      ۲-  حداکثر واحد اخذ شده برای دانشجویان ۶ واحد و برای دانشجویان فارغ التحصیل که فقط ۸ واحد باقیمانده است همان ۸ واحد می‌باشد.

     ۳-  در صورت انتخاب درس فقط یک درس جدید می‌توان اخذ نمود. درس جدید شامل کارآموزی، پروژه، دروس عمومی و آزمایشگاه‌ها نمی‌شود. 

    ۴- طبق قوانین وضع شده توسط دانشکده که ابتدا شروع نیمسال اعلام می‌گردد، دروس انتخاب شوند.