دیگر خبرها

بازدید دانشجویان مهندسی صنایع از کارگاه ماشین سازی طراح

دوشنبه،۲۴مهر۱۴۰۲،ساعت بازدید۹ بازدید دانشجویان رشته صنایع از کارگاه ماشین سازی طراح واقع درشهرک صنعتی کاویان

سه‌شنبه، ۹ آبان ۰۲

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک، مواد و انرژی دارای واحد پروژه در ترم تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شنبه، ۲۱ مرداد ۰۲

قابل توجه دانشجویان گروه صنایع دارای واحد پایان نامه در ترم تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شنبه، ۲۱ مرداد ۰۲

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک، مواد و انرژی دارای واحد پروژه در ترم بهمن ۱۴۰۱-۱۴۰۲

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۰۲

قابل توجه دانشجویان گروه صنایع دارای واحد پایان نامه در ترم بهمن ۱۴۰۱-۱۴۰۲

چهارشنبه، ۲۸ تیر ۰۲

جناب آقای وهاب دیمه کار دانشجوی مهندسی صنایع

راهیابی به المپیاد کشوری را خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای شما آرزوی نیکبختی و سعادت داریم.

چهارشنبه، ۳۱ خرداد ۰۲

بازدید دانشجویان مهندسی صنایع از شرکت پگاه شعله خراسان

یکشنبه، ۲۱ خرداد ۰۲