خبرهای تحصیلات تکمیلی

دفاع از پایان نامه خانم نسترن عسکری- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۰۲

دفاع از پایان نامه آقای علی چشمی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سه‌شنبه، ۷ شهریور ۰۲

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه مسلمان زاده- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سه‌شنبه، ۷ شهریور ۰۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد- سمینار (روش تحقیق)

دوشنبه، ۲۹ خرداد ۰۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد- پروپوزال

دوشنبه، ۲۹ خرداد ۰۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی۱۴۰۰ و ماقبل - سمینار (روش تحقیق)

دانشجویان دارای واحد سمینار (روش تحقیق)، می¬بایست حداکثر تا تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ فایل نهایی سمینار را به استاد راهنما تحویل دهند. جدول زمانبندی ارائه سمینارها در هفته پایانی خرداد ماه از همین طریق متعاقبا اعلام می گردد.

سه‌شنبه، ۹ خرداد ۰۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد - سمینار (روش تحقیق)

دانشجویان دارای واحد سمینار (روش تحقیق)، که در ترم پیش و جاری موفق به دفاع گزارش سمینار (روش تحقیق) شده اند:

سه‌شنبه، ۹ خرداد ۰۲