خبرها

دیگر خبرها

جلسه توجیهی پایان نامه

سه‌شنبه، ۲۹ شهریور ۰۱

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی بهمن 1400

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی بهمن 1400

پنج‌شنبه، ۳۰ تیر ۰۱

جلسه توجیهی

قابل توجه دانشجویان مهندسی صنایع متقاضی واحد پایان نامه

سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۰۰

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

شنبه، ۲ بهمن ۰۰

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، انرژی، مواد و متالورژی که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏ نامه را انتخاب نموده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، انرژی، مواد و متالورژی که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند

شنبه، ۲ بهمن ۰۰

کسب مقام اول طراحی ربات توسط دانشجویان مهندسی مکانیک و برق دانشگاه سجاد در مسابقات کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر

یکشنبه، ۹ آبان ۰۰

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان ارشد دانشکده مهندسی صنایع که در تاریخ ۹۸/۷/۴ برگزار می‌شود.

شنبه، ۳۰ شهریور ۹۸