خبرها

خبرهای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

جلسه معارفه و آشنایی با اساتید گروه ویژه دانشجوین نو ورود مهندسی صنایع و دانشجویان ورودی بهمن ماه این گروه

یکشنبه، ۲۳ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم شادی امینی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

سه‌شنبه، ۴ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کهدوئی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم زهرا قربانیان - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای سعید باخوش - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی))

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم ریحانه سادات گل بوئی موسوی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

تغییر ساعت کلاس سمینار و روش تحقیق دکتر حائریان به مدت 3هفته

تغییر ساعت کلاس سمینار و روش تحقیق دکتر حائریان به مدت 3 هفته

شنبه، ۲۴ آبان ۹۹