خبرها

خبرهای تحصیلات تکمیلی

دفاع از پایان نامه آقای مرتضی شرفی- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

دفاع از پایان نامه آقای مرتضی شرفی

پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای صادق سربازحسینی- کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دفاع از پایان نامه آقای صادق سربازحسینی

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم سودابه یوسف پور- کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دفاع از پایان نامه خانم سودابه یوسف پور

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم الناز امام داد - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

شنبه، ۱۶ بهمن ۰۰

قابل توجه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

جلسه معارفه و آشنایی با اساتید گروه ویژه دانشجوین نو ورود مهندسی صنایع و دانشجویان ورودی بهمن ماه این گروه

یکشنبه، ۲۳ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم شادی امینی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

سه‌شنبه، ۴ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کهدوئی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دیگر خبرها

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی تابستان1400

پنج‌شنبه، ۳۰ تیر ۰۱

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی بهمن 1400

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی بهمن 1400

پنج‌شنبه، ۳۰ تیر ۰۱

جلسه توجیهی

قابل توجه دانشجویان مهندسی صنایع متقاضی واحد پایان نامه

سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۰۰

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

شنبه، ۲ بهمن ۰۰

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، انرژی، مواد و متالورژی که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏ نامه را انتخاب نموده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، انرژی، مواد و متالورژی که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند

شنبه، ۲ بهمن ۰۰

کسب مقام اول طراحی ربات توسط دانشجویان مهندسی مکانیک و برق دانشگاه سجاد در مسابقات کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر

یکشنبه، ۹ آبان ۰۰

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان ارشد دانشکده مهندسی صنایع که در تاریخ ۹۸/۷/۴ برگزار می‌شود.

شنبه، ۳۰ شهریور ۹۸