خبرها

دی ۰۷ چهارشنبه

اطلاعیه زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع (نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲)

تحویل فایل نهایی پایان نامه کارشناسی حداکثر تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

دی ۰۷ چهارشنبه

بازدید کارخانه نان رضوی

بازدید دانشجویان رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی از کارخانه نان رضوی

آذر ۲۸ دوشنبه

اطلاعیه تغییر برنامه درسی مصوب مهندسی صنایع از 1401

تغییر برنامه درسی مصوب ورودیهای جدید مهندسی صنایع

آذر ۲۸ دوشنبه

اردوی علمی-تفریحی روستای مارشک

روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ جمعی از دانشجویان رشته ی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی از روستای مارشک یکی از ۲۹ روستای هدف گردشگری استان خراسان رضوی بازدید کردند

مهر ۲۶ سه‌شنبه
شهریور ۲۹ سه‌شنبه
تیر ۳۰ پنج‌شنبه

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی بهمن 1400

اطلاعیه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی بهمن 1400

بهمن ۲۸ پنج‌شنبه
بهمن ۱۲ سه‌شنبه

جلسه توجیهی

قابل توجه دانشجویان مهندسی صنایع متقاضی واحد پایان نامه

بهمن ۰۲ شنبه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

بهمن ۰۲ شنبه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، انرژی، مواد و متالورژی که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏ نامه را انتخاب نموده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک، انرژی، مواد و متالورژی که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند

آبان ۲۳ یکشنبه

قابل توجه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

جلسه معارفه و آشنایی با اساتید گروه ویژه دانشجوین نو ورود مهندسی صنایع و دانشجویان ورودی بهمن ماه این گروه

آبان ۲۴ شنبه

تغییر ساعت کلاس سمینار و روش تحقیق دکتر حائریان به مدت 3هفته

تغییر ساعت کلاس سمینار و روش تحقیق دکتر حائریان به مدت 3 هفته

مهر ۳۰ سه‌شنبه

برگزاری همایش دانشجویان نوورود

برگزاری همایش دانشجویان نوورود دانشکده مهندسی صنایع

شهریور ۳۰ شنبه

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان

برنامه زمان‌بندی دفاع دانشجویان ارشد دانشکده مهندسی صنایع که در تاریخ ۹۸/۷/۴ برگزار می‌شود.

دی ۲۹ شنبه

زمانبندی دفاع مقطع ارشد

زمانبندی دفاع دانشجویان ارشد صنایع

آذر ۱۱ یکشنبه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مهلت تحویل مستندات پایان نامه جهت دفاع نهایی