رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید دانشجویان مهندسی صنایع و مکانیک از شرکت طاها قالب طوس

شنبه، ۲ تیر ۰۳

بازدید  شرکت طاها قالب طوس

با توجه به اهمیت بازدید از واحد های صنعتی و افزایش توانمندی دانشجویان و بهره گیری از تجارب شرکت ها به اهتمام انجمن  علمی گروه مهندسی بازدید از شرکت کارخانه طاها قالب در حوزه طراحی مبدلهای حرارتی و  ساخت مبدلهای حراراتی به عمل امد
تشکر فراوان از دکتر سیمه میقانی استاد درس اقتصاد مهندسی که زمینه این بازدید را فراهم نمودند.

1