رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای سعید باخوش - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی))

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای سعید باخوش

عنوان پایان نامه: طراحی شبکه سه سطحی زنجیره تأمین برای مسائل زیست محیطی

استاد راهنما: دکتر بهزاد بانکیان تبریزی

اساتید داور: مهندس امیرحسین انضباطی- دکتر منیره احمدی منش

در تاریخ 1400/08/03 روز دوشنبه ساعت 17:45 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4/