رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای علی چشمی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سه‌شنبه، ۷ شهریور ۰۲

عنوان پایان نامه:پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام در روز کاری بعد به کمک مهندسی ویژگی و با استفاده از الگوریتم GA-Light GBM

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کوشا

اساتید داور:دکتر ابراهیم رضایی نیک- مهندس امیرحسین انضباطی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۸ روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می گردد