رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه اقای حمید رخشانی- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه: بررسی عددی پارامترهای مختلف برروی عملکرد سیستم اطفا حریق خشک

استاد راهنما: دکتر مجتبی مأموریان- دکتر وحید محمدیان

اساتید داور: دکتر محسن کهرم-دکتر زمانی آقایی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ روز چهار شنبه ساعت ۱۲ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می گردد.