رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه اقای سجاد کلیدری- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سه‌شنبه، ۲ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه: بررسی عددی و تحلیلی تاثیر هندسه های متفاوت معماری بر پدیده دودکشی و مصرف انرژی در ساختمان های بلندمرتبه

استاد راهنما: دکتر مجتبی مأموریان- دکتر وحید محمدیان

اساتید داور: دکتر محسن کهرم-دکتر زمانی آقایی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ روز چهار شنبه ساعت ۱۲ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می گردد.