رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه اقای سعید رمضانی نامقی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

دوشنبه، ۲۴ بهمن ۰۱

عنوان پایان نامه: بکارگیری سیستم‌های پویا جهت برنامه‌ریزی منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان(مطالعه موردی:شرکت پیمان خطوط شرق)

استاد راهنما: دکتر ابراهیم رضایی نیک

اساتید داور: مهندس امیرحسین انضباطی- دکتر علی سیبویه

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ روز سه شنبه ساعت ۱۴ در کلاس ۲/۲۰۶ برگزار می گردد.