رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه اقای علی رحیمی- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سه‌شنبه، ۲۹ شهریور ۰۱

عنوان پایان نامه:بررسی عددی اثر شکل مقطع پره های طولی بر انتقال حرارت در لوله

استاد راهنما: دکتر آیانی-دکتر ماموریان

اساتید داور:  دکتر کهرم-دکتر سپهر

در تاریخ 1401/06/30 روز چهارشنبه ساعت 12 در کلاس 2/209 برگزار می گردد