رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم الناز امام داد - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

شنبه، ۱۶ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم الناز امام داد

عنوان پایان نامه:آسیب شناسی اجرای خدمات غیرحضوری در حوزه مشترکین و ارائه راهکارهای بهبود (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب مشهد)

استاد راهنما: دکتر ابراهیم رضایی نیک

اساتید داور:  مهندس امیرحسین انضباطی- دکتر منیره احمدی منش

در تاریخ 1400/11/17 روز یکشنبه ساعت 16:00 برگزار می گرد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4/