رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم الهه فرخ نیا - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه:طراحی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار برای یک مجموعه تولیدی (مطالعه موردی: شرکت آذین قالب جام)

استاد راهنما: مهندس امیرحسین انضباطی

اساتید داور: دکتر ابراهیم رضایی نیک-دکتر منیره احمدی منش

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می گردد