رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم ریحانه سادات گل بوئی موسوی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم ریحانه سادات گل بوئی موسوی

عنوان پایان نامه: ارائه و حل یک مدل مکان یابی نقاط انتقال چند هدفه در شرایط عدم اطمینان

استاد راهنما: دکتر بهزاد بانکیان تبریزی

اساتید داور: مهندس امیرحسین انضباطی و دکتر منیره احمدی منش

در تاریخ 1400/08/03 روز دوشنبه ساعت: 17:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4/