رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم زهرا قربانیان - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم زهرا قربانیان

عنوان پایان نامه: ارائه یک رویکرد ترکیبی FANP و FDEMATEL برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های تحقیق و توسعه

استاد راهنما: دکتر ابراهیم رضایی نیک

اساتید داور: مهندس امیرحسین انضباطی- دکتر بهزاد بانکیان تبریزی

در تاریخ 1400/08/04 روز سه شنبه ساعت 19:00 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4/