رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم زهره اعظم طراحان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شنبه، ۱۲ خرداد ۰۳

عنوان پایان نامه: تدوین برنامه ریزی استراتژیک مجموعه آموزشی تربیتی طاها با استفاده از تکنیک دیمتل

استاد راهنما: دکتر منیره احمدی منش

اساتید داور: دکتر ابراهیم رضایی نیک-دکتر فاطمه میرسعیدی

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ روز  شنبه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می گردد.