رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم سحر علیرضایی ابرده - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه:استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی به منظور ارزیابی ریسک در پروژه های نمک زدایی

استاد راهنما: دکتر ابراهیم رضایی نیک

اساتید داور: مهندس امیرحسین انضباطی-دکتر منیره احمدی منش

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ روز دو شنبه ساعت ۱۸:۳۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می گردد