رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم شادی امینی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

سه‌شنبه، ۴ آبان ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم شادی امینی

عنوان پایان نامه:بهینه سازی مکان بابی رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای

استاد راهنما: دکتر بهزاد بانکیان تبریزی

اساتید داور:  دکتر ابراهیم رضایی نیک-مهندس امیرحسین انضباطی

در تاریخ 1400/08/04 روز چهارشنبه ساعت 19:45 برگزار می گرد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4/