رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کهدوئی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پنج‌شنبه، ۲۴ شهریور ۰۱

عنوان پایان نامه:مدلسازی مساله انتخاب و زمانبندی پروژه‌ها با استفاده ازرویکرد چندهدفه احتمالی‌ و روش حل با الگوریتم فراابتکاری NSGA-II

استاد راهنما: دکتر منیره احمدی منش

اساتید داور:  دکتر حمید رضا کوشا-مهندس امیرحسین انضباطی

در تاریخ 1401/06/27 روز یکشنبه ساعت 18:50 در کلاس 218 برگزار می گردد.