رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کهدوئی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

پنج‌شنبه، ۲۹ مهر ۰۰

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کهدوئی

عنوان پایان نامه: مدلسازی مساله انتخاب و زمانبندی پروژه‌ها با استفاده ازرویکرد چندهدفه احتمالی‌ و روش حل با الگوریتم فراابتکاری

استاد راهنما: دکتر منیره احمدی منش

اساتید داور: مهندس امیرحسین انضباطی- دکتر بهزاد بانکیان تبریزی

در تاریخ 1400/08/03 روز دوشنبه ساعت 18:30 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class992-me4/