رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم نرگس خداترس طرقی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه:طراحی و انتخاب بهترین چیدمان ماشین‌آلات با استفاده از رویکرد تلفیقیDematel ، ANP و Edas (همراه با مطالعه موردی)

استاد راهنما: دکتر منیره احمدی منش

اساتید داور:دکتر ابراهیم رضایی نیک- مهندس امیرحسین انضباطی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ روز دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می گردد