رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم پریسا معصومی- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دوشنبه، ۸ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه:ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت جهت پایداری در زنجیره تأمین در طول پاندومی کووید 19 بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی:شرکت های صنایع غذایی)

استاد راهنما: دکتر منیره احمدی منش

اساتید داور:دکتر ابراهیم رضایی نیک- مهندس امیرحسین انضباطی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ روز دو شنبه ساعت ۱۹:۰۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می گردد