رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم یگانه رجبی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پنج‌شنبه، ۱۰ خرداد ۰۳

عنوان پایان نامه:پیش‌بینی تقاضای اجزای خون بیمارستان با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی به تفکیک گروه خونی (مورد مطالعه: بیمارستان قائم مشهد)

استاد راهنما: دکتر منیره احمدی منش

اساتید داور: دکتر ابراهیم رضایی نیک-دکتر فاطمه میرسعیدی

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ روز  شنبه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می گردد.