رفتن به محتوای اصلی

قابل توجه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

یکشنبه، ۲۳ آبان ۰۰

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید 1400 و همچنین ورودی بهمن 1399 در روز یکشنبه مورخه 23/08/1400 ساعت 30:20-19 در اتاق 206 ساختمان1 برگزار میگردد. با توجه به اینکه در این جلسه قوانین آموزشی و پژوهشی و زمینه تحقیقاتی اساتید و ... مطرح میشود. شرکت در این جلسه الزامی میباشد