رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع که در نیمسال اول 1400-1401 واحد پایان‏نامه را انتخاب نموده اند:

شنبه، ۲ بهمن ۰۰

1. تاریخ دفاع برای تمامی دانشجویان صرفاً در بازه هفته سوم بهمن (16 الی 21 بهمن 1400) می‏باشد، بدیهی است در صورت عدم آمادگی دفاع در این تاریخ، نمره ردی لحاظ می‏شود. در صورتی که دانشجویی زودتر از این موعد آمادگی دفاع داشته باشد می‏تواند با هماهنگی و تایید استاد راهنما، در صورت امکان دفاع نماید.

2. لیست اساتید دفاع در همان هفته سوم بهمن تعیین می‏شود.

3. لازم است دانشجویان فایل نهایی پایان­نامه خود را حداکثر تا 16 بهمن 1400 به استاد محترم راهنما و از طریق استاد راهنما به دبیرکمیته پروژه تحویل دهند در غیر این صورت، در لیست دفاع هفته سوم بهمن قرار نمی‏گیرند و در نتیجه امکان دفاع برای ایشان وجود ندارد.

 

دبیر کمیته پروژه _ دکتر ابراهیم رضایی نیک