رفتن به محتوای اصلی

دانشکده صنایع و مکانیک

اعضا

دکتر محسن کهرم

دکتر محسن کهرم
رئیس دانشکده صنایع و مکانیک
research field: توربوماشینها و لایه های مرزی
email: mohsen.kahrom@gmail.com
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۱۲۴

دکتر منیره احمدی منش

دکتر منیره احمدی منش
دکتری تخصصی-استادیار مدیر گروه صنایع
research field: ارزیابی عملکرد.مدیریت استراتژیک. تحقیقات بازار. اسیب شناسی سازمانی، مدیریت موجودی. مدیریت تولید
email: monireh.ahmadimanesh@yahoo.com
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۶

مجتبی ماموریان

مجتبی ماموریان
دکتری مهندسی مکانیک مدیر گروه مهندسی مکانیک-مهندسی انرژی-مهندسی مواد و متالورژی
research field: ترمودینامیک - انتقال گرما
email: mamourian2sadjad.ac.ir
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۷۰

سمیه قاینی

سمیه قاینی
کارشناس دانشکده صنایع و مکانیک
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۱

برای مشاهده لیست اعضای هیات علمی "اینجا" راکلیک کنید.