رفتن به محتوای اصلی

افراد

اعضا

دکتر ابراهيم رضايی نيك

1
دکتری - استادیار - رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مديريت - قائم مقام معاونت آموزشی
research field: مدیریت پروژه - تحقیق در عملیات کاربردی - مدیریت ریسک - کاربرد آمار در علوم مهندسی
email: [email protected]
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۱۲۷

دکتر محسن باقری

1
دکتری مهندسی صنایع- استادیار- مدیریت گروه مهندسی صنایع
research field: مدیریت پروژه-مدیریت تولید-شبیه سازی-مدلسازی ریاضی-الگوریتمهای فرا‌ابتکاری
email: [email protected]
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۱۲۶

مهدی رجائیان

1
دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی
research field: سیستمهای اطلاعاتی، هوش تجاری، کسب وکار مجازی، مدیریت دانش، مدیریت و مهندسی سیستم ها، سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری، برون سپاری فناوری اطلاعات
email: [email protected] Sadjad.ac.ir
telephone: 36029000 داخلی 163

مهندس حدیثه خاور

1
کارشناس دانشکده صنایع و مدیریت
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۱۲۱

برای مشاهده لیست اعضای هیات علمی "اینجا" راکلیک کنید.