رفتن به محتوای اصلی

دانشکده صنایع و مکانیک

چشم انداز دانشکده

این دانشکده از چهار گروه مهندسی صنایع، مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی انرژی تشکیل شده است. هدف آن است که مهندسین با دانش روز، برای پیوستن به کارشناسان صنعتی کشور یا برای ادامه تحصیل در درجات بالاتر علمی و آموزشی در داخل یا در خارج از کشور تربیت شوند. موضوعات آموزشی در این دانشکده منطبق بر کارآمدترین آموزه های موجود در تحصیلات عالی در کشورهای پیشرفته جهان است. اساتید این دانشکده از میان بهترین و شناخته شده ترین اساتید استان خراسان، انتخاب و به همکاری دعوت شده اند.

آموزش مهندسی بدون ارتباط مستقیم و همکاری با صنعت میسر نیست. لذا دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سجاد با برقراری ارتباط نزدیک با صنایع مرتبط با رشته های تحصیلی این دانشکده، شرایط کارورزی و انجام پروژه های دانشجوئی را در صنعت فراهم آورده است. دانشجویان برای انجام کارورزی و انجام پروژه های دانشجوئی خود به این صنایع اعزام می شوند.

دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک تلاش می کند انگیزه های صنعتی و خلاق دانشجویان جوان را به سوی نوآوری و رشد صنایع کشور، سوق دهد. به هر دانشجو آموزش داده می شود که با تکیه بر مفاهیم علمی و نظری که می آموزد، نهایتاً، آموزش های خود را بتواند در صنعت بکار گیرد و سهم خود را در خدمت به صنایع کشور به انجام برساند.

آموزش و پژوهش در دانشگاه صنعتی سجاد همسان با شیوه هائی است که هم اکنون در کشورهای صنعتی جهان به دانشجویان انتقال داده می شود. آن دسته از دانشجویان که بخواهند ادامه تحصیل خود را در کشورهای صنعتی به انجام برسانند، به راحتی و با تکیه بر آموخته های خود در این دانشکده، به ادامه تحصیل در این کشورها بپردازند.